Bezpečnosť ochrany pri práci

Spĺňate povinnosti zamestnávateľa
organizovať školenia týkajúce sa BOZP?

Kedy musí zamestnanec
absolvovať školenie BOZP?

  • pri prijatí do zamestnania
  • pri preložení na inú prácu
  • pri zavedení nových pracovných postupov a technológií
  • pri zaradení na nový pracovný prostriedok alebo pracovisko
  • pravidelne minimálne raz za 24 mesiacov

Bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci a naše služby:

  • vstupné školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • školenia pre zamestnancov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou
  • školenia pre vodičov motorových vozidiel ( referentov )

Už sme pomohli

72
živnostníkom
110
spoločnostiam
9
združeniam

CLIA agentura referencie HSH Kura Kralovske

CLIA agentura referencie Music aCafe

CLIA agentura referencie Venron

CLIA agentura referencie GIENGER

CLIA agentura referencie Fekollini

Tisk

Marfil logo 1

dorps_logo_transp_V4_700x198

6D558D57-3030-4799-BC2C-2A6560B70149[7]

Vyhnite sa problémom s úradmi. Zbavte sa administratívnej záťaže.

Kontaktujte nás