Protikorupčná smernica

Ste pripravený na kontrolu z inšpektorátu práce
zameranú na protikorupčnú smernicu?

Kto vykonáva kontrolu?

Kompetentným orgánom, ktorý bude kontrolovať dodržiavanie zákona
o protispoločenskej činnosti je Inšpektorát práce. Inšpektorát práce
bude zároveň rozhodovať o uložení pokuty v prípade porušenia spomínaného
zákona a to až do výšky 20 000 EUR za každé jednotlivé porušenie.

Kto musí mať vypracovanú
internú smernicu?

  • zamestnávatelia nad 50 zamestnancov
  • orgány verejnej moci
  • štátne inštitúcie

Zamestnávatelia sú povinní mechanizmus oznamovania protispoločenskej
činnosti zaviesť najneskôr do 30.6.2015 a do uplynutia tejto lehoty
sú zároveň títo zamestnávatelia povinný vydať interný predpis
s náležitosťami podľa zákona o protispoločenskej činnosti.

Čo je interná
protikorupčná smernica?

Ide o vnútorný systém na príjmanie, prešetrovanie a riešenie podnetov zamestnancov,
ktorí oznámili poverenému subjektu korupčnú, prip. inú protizákonnú činnosť,
o ktorej sa dozvedeli v rámci pracovnoprávneho pomeru.

Naše služby:

  • vypracovanie internej smernice o nahlasovaní protispoločenskej a závažnej
    protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z.
  • zabezpečenie potrebnej dokumentácie
  • školenie zodpovednej osoby a zamestnancov
  • výkon externej zodpovednej osoby pre účely zákona č. 307/2014Z.z.
  • aktualizácia smerníc v prípade legislatívnych zmien

Už sme pomohli

72
živnostníkom
110
spoločnostiam
9
združeniam

CLIA agentura referencie HSH Kura Kralovske

CLIA agentura referencie Music aCafe

CLIA agentura referencie Venron

CLIA agentura referencie GIENGER

CLIA agentura referencie Fekollini

Tisk

Marfil logo 1

dorps_logo_transp_V4_700x198

6D558D57-3030-4799-BC2C-2A6560B70149[7]

Vyhnite sa problémom s úradmi. Zbavte sa administratívnej záťaže.

Kontaktujte nás