Pracovná zdravotná služba

Máte pre Vašich zamestnancov zabezpečenú
pracovnú zdravotnú starostlivosť?

Čo je pracovná zdravotná služba?

Pracovná zdravotná služba (PZS), je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti
ochrany a podpory zdravia pri práci. Pracovná zdravotná služba vykonáva činnosti týkajúce
sa zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov a posudzuje zdravotnú
spôsobilosť na prácu na základe lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Pre koho je PZS povinná?

Od roku 2015 je pracovná zdravotná služba povinná pre všetkých zamestnávateľov.
Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť povinnú zdravotnú službu pre svojich zamestnancov
bez ohľadu na formu spolupráce, či už ide o trvalý pracovný pomer alebo prácu na dohodu.

Je dôležité zabezpečiť PZS?

Áno, pretože sankcie môžu byť vysoké. Za neposkytovanie služieb pracovnej zdravotnej
služby zamestnancom hrozia zamestnávateľom sankcie od 150 € do 20 000 €.

Naše služby:

  • vstupný audit pracovného prostredia a faktorov práce
  • vstupné posúdenie zdravotných rizík
  • spracovanie kategorizácie pracovných činností
  • definovanie rozsahu a určenie periodicity lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci
  • vypracovanie dokumentácie
  • aktualizácia legislatívnych zmien v oblasti PZS a včasné informovanie
    na prípadné opatrenia vyplývajúce zo zmeny legislatívy
  • periodické (min. 1 x za rok) prehodnotenie zdravotných rizík

Už sme pomohli

72
živnostníkom
110
spoločnostiam
9
združeniam

CLIA agentura referencie HSH Kura Kralovske

CLIA agentura referencie Music aCafe

CLIA agentura referencie Venron

CLIA agentura referencie GIENGER

CLIA agentura referencie Fekollini

Tisk

Marfil logo 1

dorps_logo_transp_V4_700x198

6D558D57-3030-4799-BC2C-2A6560B70149[7]

Vyhnite sa problémom s úradmi. Zbavte sa administratívnej záťaže.

Kontaktujte nás