Program vlastnej činnosti

Chýba Vám program vlastnej činnosti
proti legalizácií príjmov z trestnej
činnosti a financovaniu terorizmu?

Čo od Vás vyžaduje zákon?

Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
a financovaniu terorizmu je interným predpisom každej firmy alebo organizácie,
ktorý má za úlohu konkretizovať jednotlivé všeobecne formulované ustanovenia zákona
a špecifikuje postupy ako sa v danom podnikateľskom subjekte budú plniť jednotlivé
úlohy vyplývajúce zo zákona č. 297/2008, kto bude za ich plnenie zodpovedný, ako
bude prebiehať vzdelávanie zamestnancov a ako konkrétne sa budú posudzovať neobvyklé
obchodné operácie. Jeho obsah definuje § 20 zákona 297/2008 Z.z.

Kto vykonáva kontrolu?

Kontroly vykonáva spravodajská jednotka finančnej polície (SJFP). Sankcie za
nesplnenie môžu dosiahnuť až 165 969 eur, pri opakovanom porušení až 331 939 eur.

Kto musí mať
vypracovaný program?

banka, finančná inštitúcia, správcovská spoločnosť a depozitár, finančný agent,
finančný poradca, poisťovňa, zaisťovňa, právnická osoba alebo fyzická osoba
oprávnená vykonávať zmenárenskú činnosť osoba alebo fyzická osoba oprávnená
obchodovať s pohľadávkami, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená
vykonávať dražby mimo exekúcií, finančný prenájom alebo iné finančné činnosti
podľa osobitného predpisu, prevádzkovateľ hazardnej hry, poštový podnik, súdny
exekútor, audítor, účtovník, daňový poradca, právnická osoba alebo fyzická osoba
oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností, advokát, notár

Kompletný zoznam povinných osôb nájdete v § 5 zákona č. 297/2008 Z.z.

Naše služby:

  • vypracovanie programu na ochrana pred legalizáciou príjmov
    z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
  • odborná príprava zamestnancov, školenie raz ročne

Už sme pomohli

72
živnostníkom
110
spoločnostiam
9
združeniam

CLIA agentura referencie HSH Kura Kralovske

CLIA agentura referencie Music aCafe

CLIA agentura referencie Venron

CLIA agentura referencie GIENGER

CLIA agentura referencie Fekollini

Tisk

Marfil logo 1

dorps_logo_transp_V4_700x198

6D558D57-3030-4799-BC2C-2A6560B70149[7]

Vyhnite sa problémom s úradmi. Zbavte sa administratívnej záťaže.

Kontaktujte nás