Ochrana proti praniu špinavých peňazí

„AML“ Anti-Money-Laundering

 

Koho sa to týka?

  Povinnosti programu vlastnej činnosti proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
  a financovaniu terorizmu sa podľa novelizovaného zákona č. 297/2008 Z. z.
  o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním
  terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (ďalej len „zákon“), sa týka tzv. povinných osôb v zmysle §5 zákona:
 • obchodovanie v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 €
 • prevádzkovatelia hazardných hier
 • osôb oprávnených sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľnosti
 • poskytovateľ služieb správy majetku a služieb pre obchodné spoločnosti
 • banky
 • finančné inštitúcie, ktoré nie sú bankou
 • poštové podniky
 • a iné

Aké sú sankcie?

  V prípade nesplnenia povinností v zmysle zákona môže byť povinnej osobe,
  podnikateľovi uložená pokuta až do výšky 1 000 000 €.

Potrebujete interný predpis?

  Program vlastnej činnosti predstavuje interný predpis, ktorý konkretizuje jednotlivé
  všeobecne formulované ustanovenia zákona a špecifikuje s ohľadom na organizačnú štruktúru
  a predmet podnikania povinnej osoby, ako budú jednotlivé povinnosti v zmysle zákona plnené.
  Zavádza interný systém, prostredníctvom ktorého budú plnené úlohy povinnej osoby, kto bude
  zodpovedný za ich plnenie, ako bude prebiehať vzdelávanie zamestnancov v danej oblasti,
  postup posudzovania neobvyklej obchodnej operácie, spôsob hodnotenia rizík, spôsob výkonu
  starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a ďalšie.
 

Naše služby

 • vypracovanie programu vlastnej činnosti proti legalizácii
  príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu – „AML“
 • odborná príprava zamestnancov, školenie
 
Vždy pripravení pomôcť
Ing. Agáta Jandorová, DiS
New Business Contact Ing. Agáta Jandorová, DiS Konateľka – výkonná riaditeľka +421 905 138 394 ajandorova@clia.sk

Ing. Eva Balogová, ml.
New Business Contact Ing. Eva Balogová, ml. Konateľka – výkonná riaditeľka +421 903 939 005 ebalogova@clia.sk

Už sme pomohli
98
živnostníkom
263
spoločnostiam
21
združeniam

Zjednodušte si podnikanie

Kontaktujte nás