Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online
NÁJDITE SPRÁVNE ODPOVEDE

Časté otázky
ohľadom našich služieb

Len tak informačne, všetci sa nás pýtajú. Na tejto stránke nájdete najčastejšie otázky a odpovede.

Vaše otázky
o GDPR

Potrebujem to keď nemám zamestnancov?

Pokiaľ prichádzate do kontaktu s osobnými údajmi klientov alebo partnerov, GDPR dokumentácia je potrebná aj v prípade, že nemáte zamestnancov.

Koľko to bude stáť?

Je to individuálne. Cena sa odvíja aj rozsahu vypracovania a požiadavok. Pre nezáväznú cenovú ponuku sa na nás neváhajte obrátiť prostredníctvom kontaktného formuláru.

Kto to kontroluje, kontroluje to vôbec niekto? Koľko sú pokuty?

Na dodržiavanie GDPR dohliada Úrad na ochranu osobných údajov pričom kontrola môže prebehnúť na základe podozrenia z porušenia na základe podania osôb, námatkovo podľa plánu kontrolu Úradu alebo v rámci konania o ochrane osobných údajov. Výška pokuty závisí na rozsahu porušenia nariadení a pohybuje sa v rozpätí 10-tisíc eur až 20 miliónov eur.

Potrebujem zodpovednú osobu?

Ustanoviť zodpovednú osobu je pre väčšinu podnikov nepovinné. Avšak niektorým firmám túto povinnosť ukladá zákon. Podľa neho majú povinnosť menovať zodpovednú osobu:

  • organizácie verejnej správy
  • verejnoprávne inštitúcie
  • firmy, ktorých hlavnou činnosťou je systematické a pravidelné sledovanie informácií o jednotlivcoch
  • prevádzkovatelia, ktorých hlavnou činnosťou je spracovanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy

Vaše otázky
Zakladanie spoločností

Ako dlho trvá založenie s.r.o. a koľko to bude stáť?

Orientačná lehota založenia sú 2 týždne od prvého podania návrhu. Je však možné, že vaša firma bude založená skôr aj neskôr podľa časovej vyťaženosti úradu a prípadného žiadania doplňujúcich dokumentov.

Pri zakladaní spoločnosti sa platí súdny poplatok 300 €(150 € pri založení online).

Koľko stojí založenie s.r.o.?

Cena založenia s.r.o. bez súdnych poplatkov sa pohybuje od 150€.

Budem platca DPH?

Povinnosť registrácie platcu DPH vzniká pri dosiahnutí alebo prekročení ročného obratu vo výške 49 790 €. Spoločnosti, ktoré nedosahujú tento obrat, ale obchodujú so zahraničnými subjektami majú takisto povinnosť registrácie. Stať sa môžete aj dobrovoľným platcom DPH pokiaľ ste nedosiahli určený obrat. V prípade potreby vám zabezpečíme aj dobrovoľnú registráciu.

Čo si môžem dať do predmetu podnikania?

Do predmetu podnikania si môžete dať čokoľvek zo zoznamu voľných živností, čo pokrýva vaše podnikateľské činnosti. Pri výbere predmetu podnikania z remeselných alebo viazaných živností sa však musíte preukázať odbornou spôsobilosťou získanou vyučením v odbore alebo získaním spôsobilosti iným spôsobom.

Vaše otázky
Právo a podnikanie

Aká je naša kvalifikáciu?

Náš tím pozostáva z odborníkov v daných odvetviach, v prípade právnych služieb ide o kvalifikovaných právnikov so získaným vzdelaním v tomto odbore.

Akými právnymi úkonmi sa zaoberáme?

Medzi najčastejšie úkony patrí vypracovanie obchodných podmienok, reklamačného poriadku, obchdoných zmlúv a inej dokumentácie, ale aj tvorba pracovného poriadku či personálnych smerníc.

Aká je cena za právne úkony?

Výsledná cena sa líši podľa konkrétnych požiadaviek a rozsahu práce. Pre nezáväznú cenovú ponuku sa na nás neváhajte obrátiť prostredníctvom kontaktného formuláru.

Ako dlho trvá dodanie dokumentov?

Dĺžka dodania závisí na rozsahu a náročnosti zadania. Vždy sa však snažíme klientom dodať dokumenty v čo najkratšom čase.

Vaše otázky
Transferové oceňovanie

Potrebuje moja firma transferovú dokumentáciu?

Iba v prípade, že vaša spoločnosť vykonáva transakcie s osobami alebo subjektami prepojenými ekonomicky (spoločník, konateľ, spriaznená firma a podobne) alebo personálne (rodinný príslušník a inak prepojené osoby).

Kto je závislá osoba?

Ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osobu či subjekt, ktoré majú účasť alebo podiel na majetku, kontrole alebo vedení subjektu, pričom účasť je považovaná za podiel vyšší ako 25% na základnom imaní alebo hlasovacích právach.

Kto dohliada na transferové oceňovanie a aké sú pokuty?

Transferové oceňovanie kontroluje príslušný daňový úrad. Za nesplnenie povinnosti vypracovania transferovej dokumentácie alebo jej chybné vypracovanie hrozí pokuta vo výške 60 až 3000 €. Aj po uložení pokuty máte povinnosť transferovú dokumentáciu dopracovač a predkožiť ju príslušnému daňovému úradu.

Musím závislú osobu priznať v daňovom priznaní?

Áno, pokiaľ sa v príslušnom zdaňovacom období uskutočnila kontrolovaná transakcia so závislou osobou. Právnická osoba zaškrtne v daňovom priznaní políčko “Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami”.

Vaše otázky
Optimalizácia a outsourcing telekomunikačných služieb

Čo všetko zahŕňa paušál?

Pri jednorazovej optimalizácii vám v rámci paušálu vypracujeme analýzu skutočných nákladov a na jej základe vám navrhneme optimalizáciu služieb a vyčíslime úspory. Súčasťou je aj nezávislé porovnanie ccien dostupných operátorov, ale aj samotná realizácia zmien a úprava zmluvných vzťahov s telekomunikačnými partnermi.

Pri outsourcovaní telekomunikačných služieb váš mesačný paušál zahŕňa všetky služby ako pri jednorazovej optimalizácie, ale navyše aj pravidelnú kontrolu faktúr, realizáciu reklamácií a zmien počas viazanosti. Pridelíme vám aj osobného konzultanta, s ktorým budete komunikovať a riešiť rôzne požiadavky, ktoré sa vyskytnú.

Dokážete od operátorov získať výhodnejšie podmienky?

Vďaka našej praxi v telekomunikačnom segmente sme získali cenné skúsenosti a hlboké porozumenie tohto odvetvia. Vďaka nemu a kombinácii so skvelým tímom odborníkov tak dokážeme dosiahnuť lepšiu vyjednávaciu pozíciu ako bežný klient, ktorý ani nemusí tušiť, na čo všetko má nárok.

Nenašli ste odpovede na vaše otázky?

Prečítajte si náš blog

19máj
Porušila Sociálna poisťovňa Nariadenie GDPR?
V Európskej únii od roku 2018 platí Nariadenie GDPR, ktoré je povinný dodržiavať v zásade každý, kto spracováva osobné údaje. Príkladom správneho dodržiavania tohto nariadenia by mali byť globálne podniky, no najmä štátne inštitúcie. Vysporiadala sa správne Sociálna poisťovňa s Nariadením GDPR pri zasielaní oznámení o výške rodičovského príspevku? Nariadenie GDPR V roku 2018 bolo...
Ochrana osobných údajov vs. TikTok: Je pre užívateľov hrozbou?
14apr
Ochrana osobných údajov vs. TikTok: Je pre užívateľov hrozbou?
TikTok patrí k najpoužívanejším a najrozšírenejším sociálnym sieťam na svete. V roku 2023 sa môže pochváliť 1 miliardou aktívnych užívateľov za mesiac. Napriek tomu sa opäť vo svete objavila iniciatíva za obmedzenie jej používania. Za zákaz TikToku sa postavilo množstvo krajín, no teraz sociálnej sieti hrozí úplne pozastavenie fungovania na niektorých trhoch. Problémom je zneužívanie...
Novelizácia Zákona o DPH: Aké zmeny prináša?
30mar
Novelizácia Zákona o DPH: Aké zmeny prináša?
Koncom roka 2022 parlament stihol schváliť novelu zákona o dani z pridanej hodnoty na roky 2023 a 2024. Novela je skutočne bohatá a plná noviniek. Na aké najdôležitejšie zmeny sa v tomto roku máme pripraviť?     Definícia vymožiteľnej pohľadávky V tomto roku sme sa dočkali zjednodušenia procesu pohľadávok, a to najmä pri pohľadávkach do...
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.