Transferové oceňovanie

Potrebujete transferovú dokumentáciu,
alebo Vám hrozí kontrola?

V hľadáčiku kontrolórov

  Podnikatelia a firmy, ktoré sú kapitálovo alebo personálne prepojené, sa musia pripraviť
  na daňovú kontrolu v oblasti transferových cien. Finančná správa od roku 2014 pri kontrolách
  transferových cien vymeria každoročne daňové doruby v miliónoch eur. Pred tým ako nastane
  dodatočné vyrubenie dane, vyzve daňový úrad podnikateľa alebo firmu k vysvetleniu rozdielov
  a k tomu potrebujete dokumentáciu o transferovom oceňovaní.

Čo preverujú daňové kontroly?

 • ekonomické, personálne alebo iné prepojenia
 • transakcie musia spĺňať atribúty nezávislého vzťahu,
  či nedochádza pri transakciách k daňovým únikom

Čo vyžaduje zákon?

 • uplatňovať princíp nezávislého vzťahu
 • používanie metód transferového oceňovania
 • povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní

Potrebujete dokumentáciu?

Transferovú dokumentáciu potrebuje každý podnikateľský subjekt, ktorého obchodné a finančné
transakcie sú uskutočňované medzi závislými (personálne, kapitálovo a inak prepojenými) osobami.
Od 1. januára 2015 sa povinnosť prípravy transferovej dokumentácie rozšírila zo zahraničných
závislých osôb aj na tuzemské závislé osoby. Správca dane má môžnosť požiadať o predloženie
transferovej dokumentácie k transferovému oceňovaniu nielen pri začatí daňovej kontroly, ale kedykoľvek.

K čomu slúži?

Transferové oceňovanie je metodika, ktorá slúži na stanovenie, zdokumentovanie a preverenie cien
v kontrolovaných transakciách tak, aby zodpovedali princípu nezávislého vzťahu. Transferové oceňovanie
má zamedziť úprave daňových základov medzi závislými osobami. Počet daňových kontrôl sa zvyšuje,
a preto je nevyhnutné problematike transferového oceňovania venovať pozornosť a nezanedbať túto
povinnosť zo zákona v rámci novely zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Transferové oceňovanie a naše služby:

 • preverenie transakcií a identifikácia možných rizík
 • revízia zmluvných vzťahov v rámci skupiny
 • plánovanie stratégie transferového oceňovania
 • príprava transferovej dokumentácie
 • vypracovanie porovnávacích štúdií pre jednotlivé transakcie
 • asistencia pri implementácii interných smerníc a predpisov
 • príprava a revízia – APA nárokov
 • aktívna účasť pri daňových kontrolách

Tím, ktorý sa venuje problematike transferového oceňovania, riadi
daňová poradkyňa Ing. Eva Balogová s viac ako 30 ročnou praxou.

Na stiahnutie:
Vždy pripravení pomôcť
Ing. Agáta Jandorová, DiS
New Business Contact Ing. Agáta Jandorová, DiS Konateľka – výkonná riaditeľka +421 905 138 394 ajandorova@clia.sk

Ing. Eva Balogová, ml.
New Business Contact Ing. Eva Balogová, ml. Konateľka – výkonná riaditeľka +421 903 939 005 ebalogova@clia.sk

Už sme pomohli
98
živnostníkom
263
spoločnostiam
21
združeniam

Vyhnite sa problémom so správcom dane

Kontaktujte nás