Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Protispoločenská činnosť

ČO VÁM PONÚKAMEOchrana whistleblowerov

Na Slovensku platí zákon o ochrane whistleblowerov. Ten ukladá povinnosť podnikateľom vypracovať program opatrení na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, najmä trestných činov a iných aktivít s negatívnym dopadom.

Cieľom tohto zákona je ochrániť zmestnancov, ktorí sú oznamovateľmi nekalých praktík, preto musí aj samotný program zabezpečovať ochranu a správne postupy pri nahlasovaní. Povinnosť vytvoriť takýto program má každý zamestnávateľ s viac ako 50 zamestnancami alebo orgány verejnej moci.

Systém na kontrolu a ochranu vytvárame na mieru každej spoločnosti. Vypracujeme pre vás kompletný vnútorný predpis, ktorý definuje postupy a spôsoby kontroly či evidenciu oznámení. V rámci tejto služby pre vás zabezpečíme aj zodpovednú osobu, ktorá na tento program dohliada.

Nezáväzná
cenová ponuka
zadarmo

Ozvite sa nám! Vypracovanie cenovej ponuky vás nič nestojí.

+421 905 138 394
info@clia.sk
Môžete vyplniť aj viac polí naraz.
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.