Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Si autor? Platia ti honorár? Aké máš povinnosti a možnosti? Možno nemusíš byť ani umelec……

21. januára 2020

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov tu sa autor nájde. V skratke: ak píšete články, tvoríte videá, databázy, programy alebo inú duševnú činnosť na základe honoráru patríte sem.

Čo je pre autora z pohľadu daní dôležité vedieť? Asi nebudem ďaleko od pravdy ak poviem, že „ako ušetrí„. Pre „umelecké duše“ podľa mojich osobných skúseností je oblasť financií záhadou, tak ako pre mňa tvorba umeleckého diela. Prosto vzdialené. CLIA agentúra aj Vám vie pomôcť ako pracovať a tvoriť bez starostí. Cielene nepíšem podnikať, pretože nie každý autor musí podnikať a nemusí byť ani zamestnaný. Napríklad ak občasne prispievate „blogom, vlogom“ a ste za to platený, môžete zdaňovanie autorských honorárov uplatniť zrážkovou daňou.

Trošku definície:

Zdaňovanie upravuje zákon o dani z príjmov , príjmy autorov definuje autorský zákon.

Zdaňovanie príjmov autorov podľa zákona o dani z príjmov je závislé od toho, či ide o:

  • aktívne príjmy – príjmy za vytvorenie diela (kniha, článok), prípadne vykonania umeleckého diela – divadelné predstavenie (herci, speváci, školitelia……..) sa zdaňujete honorár prostredníctvom zrážky. V tomto prípade ste povinný sa registrovať na daňovom úrade a požiadať o pridelenie DIČ, pokiaľ ho už pridelené nemáte.
  • pasívne príjmy – príjmy z použitia diela, použitia umeleckého výkonu, poskytnutia práva na použitie umeleckého diela resp. výkonu ( tzv. licenčné zmluvy). V tomto prípade nemáte povinnosť registrácie na daňovom úrade.

Je jedno či dosahujete aktívny alebo pasívny príjem. Máte na výber 2 varianty zdaňovania príjmov za rok 2019

  • zrážkovou daňou priamo pri vyplatení honorára
  • zdaňovanie v daňovom priznaní k dani z príjmov

Čo je pre Vás výhodné je závislé od viacerých vecí, no najmä od celkového príjmu. Správnu variantu Vám poradí DAŇOVÝ PORADCA (Ing. Eva Balogová st. – daňový poradca) CLIA agentúra s.r.o. je spoločnosť, ktorá pre svojich klientov, ktorým spracúva účtovníctvo poskytuje aj služby daňového poradcu.

Zdaňovanie autorských honorárov zrážkovou daňou

Čo to pre autora znamená? Ten kto vypláca autorovi honorár (napr. redakcia) ho vypláca už znížený o príslušnú daň. Sadzba dane je vždy 19%. Základom pre výpočet dane je honorár znížený o príspevok do umeleckých fondov (podľa typu produkcie napr. Literárny fond) a to vo výške 2%.

Príklad : Ak píšete články pre noviny a článok stojí 100€, zo sumy 100 € odvedú noviny za vás 2% t.j 2€ do Literárneho fondu. Následne suma 98€ sa očistí ešte o daň a to 19% (98-19×0,98). Suma ktorá vám príde na účet v tomto prípade je 79,38€.

Tento variant má dve výhody :

  • voči daňovému úradu nemáte žiadne povinnosti
  • neplatíte sociálne a zdravotné poistenie

Treba povedať že povinnosti má platiteľ honoráru – oznámiť daňovému úradu že sa stal platiteľom dane vyberanej zrážkou.

Zdaňovanie príjmu autorov v daňovom priznaní k dani z príjmov

Ak je pre Vás výhodnejší tento variant (rozhodnutie nechajte odborníkom) tak je potrebné písomne sa dohodnúť s platiteľom príjmu/honoráru o nezdaňovaní autorského honoráru zrážkou. Ak si vyberiete tento variant, je potrebné rozlíšiť či dosahuje aktívny alebo pasívny príjem, má to vplyv na platenie sociálneho a zdravotného poistenia atď.

Platiteľ honoráru je povinný oznámiť správcovi dane, že uzavrel dohodu o nevyberaní dane zrážkou, najneskôr do 31.1.2020

autor: Ing. Eva Balogová ml.

O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.