Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Zápis identifikátora: Firmy a podnikatelia musia splniť novú povinnosť

13. mája 2021

Podnikatelia, vedeli ste, že do 30.9.2021 musíme všetci splniť novú podmienku vyplývajúcu z najnovšej novely zákona o obchodnom registri? Aké povinnosti nám ukladá, koho sa týkajú a ako ich splniť?

Každá firma prichádza s obchodným registrom do kontaktu, minimálne pri zakladaní firmy, rozširovaní predmetov činnosti či pri iných úpravách. Niektoré s obchodným registrom komunikujú častejšie a pravidelnejšie, no bez ohľadu na frekvenciu, zrejme všetci by sme uvítali zlepšenie efektivity tejto komunikácie. Práve to je cieľom novely zákona o obchodnom registri (zákon č. 530/2003 Z. z.). S tým by mal pomôcť prechod na výhradne digitálnu formu komunikácie. Okrem toho však novela definuje ďalšie zmeny, konkrétne pri vyžadovaných údajoch pri zápise do obchodného registra.

Doteraz sme pri zápise do OR zadávali povinné údaje ako meno, priezvisko a bydlisko spoločníkov, ku ktorým však pribudne aj dátum narodenia a rodné číslo, prípadne iné identifikačné údaje. Pokiaľ je spoločníkom iná firma, potrebné bude jej identifikačné číslo. Doplnenie týchto údajov má slúžiť na zjednodušenie identifikácie osôb, no kvôli ochrane osobných údajov budú tieto údaje prístupné v neverejnej časti OR.

 

Ako to bude prebiehať?

Spoločnosti založené 1.10.2020 alebo neskôr museli povinnosť zápisu rodného čísla alebo iných identifikátorov splniť už pri zápise. Avšak staršie spoločnosti budú musieť údaje doplniť dodatočne. Pri spoločníkoch – fyzických osobách je tak potrebné doplniť dátum narodenia a rodné číslo, pri cudzincoch to môže byť číslo pasu, pobytového preukazu alebo dokladu o pobyte, v prípade spoločností ide o identifikačné číslo. Všetky spoločnosti založené pred 1.10.2020 musia tieto údaje doplniť do 30.9.2021.

Zápis týchto údajov prebieha elektronickou formou – vyplnením formuláru „Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra.“ Aby zápis prebehol bez problémov, potrebné je vyplniť prílohy osvedčujúce zapisované skutočnosti. Následne je potrebné žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a uhradiť súdny poplatok 33 €, ku ktorému vám bude doručená výzva do elektronickej schránky na www.slovensko.sk.

Koho sa to týka?

Povinnosť doplniť rodné číslo alebo iný identifikátor majú:

  • konatelia s.r.o.
  • spoločníci s.r.o., k.s. alebo v.o.s.
  • jediní akcionári a.s. alebo j.s.a.
  • členovia predstavenstva a.s.
  • členovia dozornej rady a.s. alebo s.r.o.
  • vedúci organizačných zložiek
  • likvidátori
  • prokuristi
  • správcovia na výkon nútenej správy

 

Aké sú poplatky a sankcie?

Súdny poplatok za doplnenie údajov by malo byť avizovaných 33 €, avšak aktuálne sa diskutuje o jeho zrušení. V každom prípade však odporúčame podnikateľom uskutočniť tieto zmeny čím skôr, či už samostatne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, aby ste sa vyhli prípadným sankciám.

Táto povinnosť musí byť splnená najneskôr do 30.9.2021 a pokiaľ tento termín nebude dodržaný, iné žiadané zmeny v OR nebudú vykonané až kým si spoločnosť nesplní povinnosť zápisu rodných čísel alebo iných identifikátorov. V prípade, že údaje nebudú doplnené ani po 30.9.2022, hrozí pokuta až do výšky 3310 €.

 

Vybavíme to za vás

Takéto a podobné formality sú neoddeliteľnou súčasťou života každej firmy, no napriek tomu patria k tým najneobľúbenejším aktivitám podnikateľov. Práve preto sme vám s Agentúrou CLIA k dispozícii a pomôžeme vám aj s touto situáciou. V prípade záujmu o zápis týchto údajov nás neváhajte kontaktovať, radi vás zaradíme do nášho poradovníka. Vzhľadom na nejasnosti okolo súdneho poplatku naďalej monitorujeme situáciu a po jej vyjasnení začneme s postupným a včasným zápisom našich klientov.

Nápomocní vám však budeme aj v akejkoľvek ďalšej aktivite týkajúcej sa účtovníctva, právnych krokov či inej administratívy. Stačí nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu a my vám radi pripravíme ponuku na mieru vašich potrieb.

 

Foto: rawpixel.com

O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.