Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Živnosť alebo s.r.o.: Ako začať podnikať?

13. júna 2021

Plánujete odštartovať svoje podnikanie a chcete vedieť, čo všetko na to potrebujete? Rozhodujete sa nad formou a hľadáte ideálnu voľbu pre svoju životnú situáciu? Zistite, či je pre vás výhodnejšia živnosť alebo s.r.o. a nahliadnite s nami do procesu zakladania.

 

 

Živnosť vs. s.r.o.

Väčšina podnikateľov sa pri vstupe do sveta podnikania stretáva s otázkou – “Živnosť či s.r.o.?” Každá z týchto foriem má svoje výhody, no pri zakladaní, ale aj samotnom fungovaní sú medzi nimi rozdiely. Rozdiely medzi živnosťou a s.r.o. sa týkajú mnohých oblastí, od spôsobu zakladania cez ručenie, zverejňovanie finančných údajov, možnosť vyberania financií až po daňové zaťaženie či časovú náročnosť a administratívu.

 

1. Založenie

Založenie živnosti je v porovnaní s s.r.o. rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie. Potrebujete na to len potvrdenie o odbornej spôsobilosti (pri viazaných a remeselných živnostiach) a vyplnený formulár. Lehota na vydanie osvedčenia sú 3 pracovné dni od dodania potrebných dokumentov. Za voľné živnosti zaplatíte 5 eur (pri elektronickej forme neplatíte), za viazané alebo remeselné 15 eur (pri elektronickej forme 7,5). Pri založení živnosti nepotrebujete základné imanie.

Pri zakladaní s.r.o. musíte vypracovať niekoľko dokumentov, ktoré je potrebné dodať v návrhu na zápis do Obchodného registra, za ktorý sa platí 150 eur a táto žiadosť sa podáva elektronicky. Zároveň je potrebné uskutočniť vklad základného imania, ktoré musí byť minimálne vo výške 5000 eur. Od dodania všetkých dokumentov, ktoré musia byť správne podpísané elektronickým podpisom, majú úrady 1 deň na to, aby zaslali pokyny na úhradu poplatku. Od jeho zaplatenia majú ďalšie 3 dni na to, aby žiadosti priradili spis na VSÚ na OR a 3 dni majú na realizáciu zápisu v OR.

 

2. Rozsah ručenia

Veľmi významným rozdielom medzi týmito dvoma formami je rozsah ručenia, ktorý býva častokrát rozhodujúcim faktorom. Pri živnosti totiž ako podnikateľ ručíte celým svojim majetkom, nielen firemným, ale aj súkromným.

V prípade s.r.o. ručíte len majetkom samotnej firmy, nie súkromným. Konateľ ručí len do výšky nesplateného vkladu. Ak je úplne splatený, neručí svojim osobným majetkom vôbec.

 

3. Finančné informácie

Informácie o podnikaní živnostníka nie sú verejne dostupné. Údaje o daňovej evidencii či ekonomickej výkonnosti nie sú zverejnené a nikto teda nevie, koľko zarábate alebo aký je váš zisk či strata.

Údaje o hospodárskej aktivite s.r.o. však verejné sú a ktokoľvek si tak môže tieto údaje jednoducho dohľadať.

 

4. Výbery financií

Veľmi dôležitým aspektom pri rozhodovaní medzi s.r.o. a živnosťou je aj náročnosť výberu financií. V prípade živnosti sú všetky nadobudnuté financie automaticky osobným majetkom živnostníka, ktorý ich môže využiť podľa svojho uváženia.

Pri s.r.o. sú nadobudnuté financie majetkom firmy a konateľ ich môže získať na základe oficiálnej zmluvy – napríklad ako podiel na zisku či odmenu.

 

5. Účtovníctvo

Živnostníci majú aj výhodu jednoduchšieho spôsobu účtovníctva. Vybrať si môžu z troch typov účtovania – jednoduché účtovníctvo, paušálne výdavky, daňovú evidenciu.

S.r.o. má len jednu možnosť, ktorou je podvojné účtovníctvo. Tento typ je oproti predchádzajúcim o niečo zložitejší, musí sa o neho starať odborník, vyžaduje si profesionálne spracovanie a aj viac času.

 

6. Daňové a sociálne zaťaženie

Živnosť aj s.r.o. s príjmami do 49 790 eur ročne platí daň 15% zo základu dane. Rozdiely sú však v odvodoch. Pri živnosti je podnikateľ povinný platiť odvody do zdravotnej poisťovne od prvého dňa podnikania, ale povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vzniká až po prvom daňovom priznaní po prekročení príjmov nad 7644 eur. Uplatniť si však môže nezdaniteľnú časť dane (na manželku/manžela) či daňový bonus na dieťa.

S.r.o. neplatí odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne až dovtedy, kým oficiálne nezamestnáva. Umožňuje však vyberať financie výhodným spôsobom v podobe dividend. Takýto výber je zdanený 7%, no je možné urobiť ho len raz ročne.

 

Ako to prebieha?

Prvé kroky pri zakladaní živnosti a s.r.o. bývajú podobné. Hneď na úvod je potrebné určiť predmet podnikania, ktorý najlepšie vystihuje vaše plánované podnikateľské aktivity. Následne by ste mali určiť sídlo firmy, pričom pri živnosti to je automaticky adresa trvalého pobytu, pokiaľ si nezvolíte inú. Tretím krokom pri zakladaní s.r.o. je tvorba obchodného mena, pri živnosti ostáva obchodným menom meno živnostníka, ku ktorému je tiež možné pridať doplňujúce meno – napríklad skratku či pomenovanie obchodnej činnosti. Živnostníkom už stačí vyplniť príslušný formulár a doložiť osvedčenie v prípade viazaných alebo remeselných živností a podnikanie môže začať ihneď. Pri zakladaní s.r.o. je potrebné urobiť ešte ďalšie kroky. Nasledovať by malo určenie spoločníkov/ konateľov a správcu vkladu, s čím súvisí aj vypracovanie príslušných dokumentov. Pri zápise do OR je potrebné všetky dokumenty predložiť.

 

Aké dokumenty potrebujete na založenie?

Zakladanie živnosti a s.r.o. sa líši aj náročnosťou vypracovania dokumentácie. Zatiaľ čo pri živnosti potrebujete vyplniť len jednoduchý formulár a v prípade viazaných a remeselných živností doplniť potvrdenie o odbornej spôsobilosti, pri s.r.o. je potrebných dokumentov viac.

 

Pri zakladaní s.r.o. potrebujete:

 • zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu
 • vyhlásenie správcu vkladu
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti
 • podpisový vzor konateľa
 • vyhlásenie jediného spoločníka
 • súhlas zodpovedného zástupcu
 • plnomocenstvo pre osobu, ktorá vybavuje zápis do OR (ak vám spoločnosť zakladá iná osoba alebo firma)

Zakladateľská listina (pre jednoosobovú spoločnosť) alebo spoločenská zmluva (pri dvoch a viac konateľoch) obsahujú základné informácie o spoločníkoch a zakladanej spoločnosti. Musí byť podpísaná a notárom overená.

Vyhlásením správcu vkladu dokladujete, že ste vykonali vklad základného imania.

V prípade, že bude mať vaša s.r.o. sídlo v nehnuteľnosti, ktorá vám nepatrí (napríklad prenajatá kancelária), je potrebné doložiť Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s notársky overeným podpisom.

Podpisový vzor konateľa je potrebný na porovnanie originality podpisov na dokumentoch a takisto musí byť notársky overený.

Ak s.r.o. zakladáte ako jediná fyzická osoba, potrebujete pripraviť aj Vyhlásenie jediného spoločníka, v ktorom deklarujete, že nie ste jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach.

V prípade, že máte vo svojom predmete podnikania remeselné alebo viazané živnosti, potrebujete aj Súhlas zodpovedného zástupcu s jeho ustanovením do funkcie.

Splnomocnenie potrebujete len vtedy, ak za vás zápis do OR vybavuje iná osoba alebo spoločnosť, napríklad Agentúra Clia. Tento dokument musí byť takisto notársky overený.

 

Ktorá forma je pre vás?

Univerzálna odpoveď na otázku “Živnosť či s.r.o.” neexistuje. Obe formy majú svoje výhody a nevýhody. Vybrať by ste si mali podľa svojej aktuálnej životnej situácie, očakávaní, ale aj konkrétnych aktivít firmy. Pokiaľ máte možnosť poradiť sa odborníkmi, určite takúto príležitosť využite a buďte si istí, že vaše rozhodnutie je pre vás najvýhodnejšie. V Agentúre Clia vám radi poradíme nielen pri výbere formy, ale pomôžeme aj so založením, nech už sa rozhodnete pre akúkoľvek formu. Zabezpečiť pre vás môžeme celý proces zakladania vrátane vypracovania dokumentácie až po samotnú komunikáciu s úradmi.

 

Živnosť:

➕ rýchle založenie a okamžitý začiatok podnikania ➖ ručenie neobmedzene, celým svojim majetkom (súkromným aj firemným)
➕ nízka cena – za každú voľnú živnosť 5 eur, za viazanú 15 eur, elektronicky 0 a 7,5 eur
➕ jednoduchá dokumentácia
➕ menej administratívnych povinností
➕ možnosť výberu vedenia účtovníctva
➕ uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane

 

Zvoľte živnosť ak:

 • ste začínajúci podnikateľ
 • hľadáte najjednoduchšiu formu podnikania
 • chcete začať s podnikaním čo najrýchlejšie
 • počítate s nižšími príjmami a s nízkymi nákladmi
 • potrebujete uskutočňovať časté výbery

 

 

S.r.o.:

➕ spoločník ručí len do výšky nesplateného vkladu (nie svojim osobným majetkom) ➖ zdĺhavejší proces zakladania
➕ možnosť vyplácania formou dividend s nižšou daňou (7%) ➖ vyššie poplatky pri založení – 150 eur elektronicky
➕ spoločník neplatí odvody do sociálnej poisťovne ➖ vypracovanie viacerých dokumentov
➕ výhodnejšia pri vyšších príjmoch z hľadiska daňového zaťaženia ➖ potreba doložiť vyhlásenie správcu vkladu (býva ním samotný zakladateľ)
➖ potreba vedenia podvojného účtovníctva

 

Zvoľte s.r.o. ak:

 • rátate s vyššími príjmami
 • chcete chrániť svoj osobný majetok
 • potrebujete obchodovať so zahraničím
 • chcete optimalizovať svoje príjmy

 

Začnite podnikať čo najskôr a čo najvýhodnejšie. Obráťte sa náš tím, ktorý vám pomôže nielen s výberom vhodnej formy, ale aj s celým procesom zakladania spoločnosti či živnosti, ale aj s ďalšími podnikateľskými aktivitami vrátane účtovníctva, daňových priznaní, právneho poradenstva a mnohých ďalších. Pre nezáväznú cenovú ponuku a informácie o našich službách nás kontaktuje prostredníctvom formuláru.

 

Začnite podnikať s nami. Kontaktujte nás cez formulár

 

Môžete vyplniť aj viac polí naraz.
Vaše údaje budú spracúvané v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov za účelom vybavenia vašej požiadavky.

 

O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.