Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Daňový bonus na dieťa: Čo by ste mali vedieť?

2. marca 2023

Jednou z najväčších a najzaujímavejších zmien na rok 2023 je bezpochyby zmena vo výške a podmienkach pri daňovom bonuse na dieťa. Zmenu schválila NRSR ešte koncom roka 2022, pričom zvýšené sumy budú platné počas nasledujúcich dvoch rokov.

 

Čo v praxi znamená daňový bonus?

Daňový bonus je priame zníženie dani z príjmov. Pri mesačnom uplatňovaní bonusu zamestnávateľ automaticky zníži vypočítaný preddavok na daň z príjmov o daňový bonus. V konečnom dôsledku to teda znamená vyššiu čistú mzdu.

Pri SZČO to zase znamená zníženie dane z príjmov.

 

Mám nárok na daňový bonus?

Na to, aby ste si mohli uplatniť daňový bonus je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

 • dieťa musí žiť s vami v spoločnej domácnosti
 • uplatniť si ho môžete nielen na vlastné deti, ale aj na osvojené, prevzaté do starostlivosti, dieťa vášho partnera (nezaopatrené)
 • daňový bonus si uplatňuje len jeden rodič, avšak pri nedosiahnutí maximálneho bonusu je možné požiadať o douplatňovanie (sčítanie s otcom dieťaťa žijúcim v spoločnej domácnosti s dieťaťom)
 • daňový bonus si môžu uplatniť aj nerezidenti, ak sú ich príjmy aspoň z 90% na území Slovenska
 • horná hranica na daňový bonus je 25 rokov, pričom dieťa musí byť študentom strednej alebo vysokej školy

 

Aký daňový bonus dostanem na rok 2023?

Najvyšší možný daňový bonus je 140 € v prípade dieťaťa do 18 rokov. Pri deťoch od 18 do 25 rokov je maximálna výška 50 €.

 

Podľa čoho sa daňový bonus vypočíta?

Výška daňového bonusu na dieťa závisí na základe dane z príjmov – či už zo zamestnaneckého pracovného pomeru, z príjmov z podnikania (SZČO a pod.) alebo kombinácie.

 • pri 1 vyživovanom dieťati predstavuje výška daňového bonusu 20%
 • pri 2 deťoch – 27%
 • pri 3 deťoch – 34%
 • pri 4 deťoch – 41%
 • pri 5 deťoch – 48%
 • pri 6 a viac deťoch – 55%

Príklad 1: Zamestnaný rodič 1 dieťaťa s vekom do 18 rokov a hrubou mesačnou mzdou 1000 € má základ dane 866 €. Keďže pri 1 dieťati je možné uplatniť si daňový bonus vo výške 20%, čo by v praxi znamenalo 866 x 20% (173,20 €). Uplatniť si tak môže maximálny daňový bonus vo výške 140 €.

Príklad 2: Zamestnaný rodič 3 detí s vekom do 18 rokov a s hrubou mesačnou mzdou 1000 € má základ dane 866 €. Pri 3 deťoch si môže uplatniť daňový bonus vo výške 34%, čo znamená v praxi 866 € x 34% (294,44 €). Keďže maximálny daňový bonus na 1 dieťa je 140 € (3 deti x 140 € = 420 €), rodič si môže uplatniť sumu, ktorá mu vyšla podľa základu dane – 294,44 €.

 

Ako si vypočítam základ dane?

Pri zamestnaneckom pracovnom pomere predstavuje základ dane: hrubá mzdu (napr. 1000 €) – odvody (134 €) = 866 €. Z výslednej sumy si môžete vypočítať výšku daňového bonusu, na ktorý máte nárok.

Pri SZČO sa za základ dane považuje čiastkový základ dane, ktorý vychádza po odpočítaní výdavkov od príjmov (príjmy – výdavky = daňový základ). Podnikatelia však majú nárok na uplatnenie bonusu len ročne, na základe daňového priznania.

 

Môžem spočítať základ dane s partnerovým?

Veľkou zmenou v tejto novele je aj možnosť douplatnenia si plnej sumy daňového bonusu, v prípade, že rodič nedosiahol zo svojho základu dane najvyšší bonus. Matka dieťaťa tak môže napríklad požiadať o sčítanie daňového základu otca dieťaťa (ktorý žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom), alebo naopak. O takéto uplatnenie je možné požiadať prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov.

 

Platia nejaké výnimky?

V mesiacoch január-apríl 2023 nie je možné uplatniť si daňový bonus vo výška 140 € v prípade, že ste v tomto období dostávali dotáciu na stravovanie dieťaťa.

 

Dokedy platí zvýšený daňový bonus?

Zvýšený daňový bonus bol zavedený na obdobie dvoch rokov, keďže zatiaľ nebolo zavedené plánované “krúžkovné” vo výške 60 €. To bolo odložené na rok 2025, kedy počítame aj so znížením bonusu na 100 €.


V Agentúre Clia sa komplexne zaoberáme aj touto témou. V prípade, že si želáte s nami dohodnúť nezáväznú konzultáciu, stačí sa na nás obrátiť prostredníctvom nášho formuláru.

O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.