Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Novelizácia Zákona o DPH: Aké zmeny prináša?

30. marca 2023

Koncom roka 2022 parlament stihol schváliť novelu zákona o dani z pridanej hodnoty na roky 2023 a 2024. Novela je skutočne bohatá a plná noviniek. Na aké najdôležitejšie zmeny sa v tomto roku máme pripraviť?

 

 

Definícia vymožiteľnej pohľadávky

V tomto roku sme sa dočkali zjednodušenia procesu pohľadávok, a to najmä pri pohľadávkach do 1000 eur. Do kategórie pohľadávok spadá aj taká, ktorej od splatnosti ubehlo 150 dní. Zároveň musí byť preukázateľné, že veriteľ vykonal maximum pre jej získanie (do 1000 eur), domáha sa zaplatenia na súde alebo exekučnom konaní (nad 1000 eur).

 

Zrušenie registrácie k DPH pre oslobodené činnosti

Oslobodené činnosti (poštové, poisťovnícke, finančné, kultúrne, vzdelávacie a pod.), sa už nemusia registrovať za platcu DPH po dosiahnutí obratu 49 790 eur. Daná osoba však musí vykonávať iba oslobodené činnosti, z ktorých vytvára obrat. Rozhodnutie zrušiť túto povinnosť vzniklo kvôli zníženiu administratívnej záťaže. Dobrovoľná registrácia je však stále možná, a naopak, osoby, ktoré už platcami sú, môžu požiadať o zrušenie.

 

Zmena obdobia pre registráciu platcu DPH

Z pôvodných 30 dní bola lehota na povinnú registráciu platcu DPH skrátená na 21 dní. Aj pri nesplnení tejto povinností začína 22. dňom plynúť povinnosť platby DPH, ale aj právo na odpočítanie DPH.

 

Definícia pojmu “zásielka tovaru neobchodného charakteru”

Termín “malej obchodnej zásielky” je už vymedzený aj v zákone o DPH. Keďže takáto zásielka je oslobodená od platby DPH, spĺňať musí isté podmienky. Musí ísť o zásielku, ktorá prichádza zo zahraničia, je len príležitostná, určená na osobnú spotrebu a jej hodnota nepresahuje 45 eur.

 

Krádež tovaru a výška odpočítanej DPH

Pri krádeži tovaru do 1700 eur, ktorý bol používaný aspoň rok, je možná oprava odpočítanej DPH, pričom dôležitý bude stav opotrebovania majetku. Oprava sa vzťahuje na tovar, ktorý nebol odpisovaný a nebol nadobudnutý na účel ďalšieho predaja. Na takýto tovar sa bude pozerať ako na odpisovaný majetok s dobou odpisovania 4 roky. Pri staršom tovare ako 4 roky nie je potrebné DPH opraviť.

 

Trojstranný obchod a zrušenie povinnosti prázdneho daňového priznania

Platcovia DPH podľa § 5 sa takisto dočkali zjednodušenia administratívy. Tí, ktorí uskutočnili trojstranný obchod pod identifikačným DPH v postavení prvého odberateľa, nie sú viac povinní podávať prázdne daňové priznanie k DPH.

 

Úroky z omeškania pri dovoze tovaru

Zmenil sa spôsob vymerania úrokov pri omeškaní dovozu tovaru. Podľa tejto novely sa úrok určuje podľa colných predpisov, pretože zákon o DPH ustanovuje colné predpisy, ktorými sa má riadiť.

 

Lehoty pri nadobudnutí dopravného prostriedku

Do platnosti vstúpili nové lehoty na zaplatenie DPH pri kúpe nového vozidla. Doteraz platila povinnosť podania daňového priznania a platby DPH do 7 dní od kúpy vozidla, po novom začína lehota 7 dní plynúť odo dňa doručenia o pridelení čísla účtu správcu dane. Zmena nastala z toho dôvodu, že v deň kúpy vozidla ešte kupujúci nemusí mať pridelené číslo účtu na zaplatenie.

 

Znížená sadzba DPH 10%

O zníženej DPH vo výške 10% sa diskutovalo zrejme najviac. Táto sadzba bola pôvodne schválená do konca marca 2023, avšak neskôr bola predĺžená a naďalej bude pokračovať aj od 1.apríla a to natrvalo. Kto si teda môže zníženú sadzbu uplatniť? Ide o služby súvisiace so športom, ktoré si vyžadujú vysokú energetickú náročnosť (prevádzkovanie lanoviek, vlekov), ale aj reštauračných a stravovacích zariadení. Reštaurácie a stravovacie zariadenia musia však splniť niekoľko podmienok – musia mať obsluhu, servírovať na umývateľnom riade s príborom, vlastnú toaletu a priestory na konzumáciu. Ide o to, aby bolo jasne odlíšené, kedy sa jedlo vydáva ako tovar a kedy ako služba. Netýka sa to teda jedla so sebou alebo donášky.

Od 1.apríla sa zoznam služieb rozširuje o hotelové a ubytovacie služby, prevádzky táborísk a kempov, ale aj napríklad aj o ubytovanie študentov na internátoch.

Znížená sadzba sa však týka aj vybraného tovaru. Do tejto kategórie patria niektoré potraviny, lieky, knihy, noviny či zdravotnícke potreby. Nájdete medzi nimi napríklad mäso, maslo, antibiotiká, kontaktné šošovky či detské plienky.

 

Znížená sadzba DPH 5%

Ešte nižšia sadzba DPH sa od tohto roka uplatňuje na určité služby spojené s nájomným bývaním štátu. Týka sa to stavieb alebo ich časti, ktoré spĺňajú podmienky štátom podporovaného nájomného bývania, ale aj na obnovu a prestavbu takýchto zariadení.

 

Požiadavky na poskytovateľov platobných služieb

Táto zmena vstupuje do platnosti až v roku 2024, no prijatá bola v rámci tejto istej novely. Týka sa poskytovateľov platobných služieb, ktoré zaznamenávajú obrovský nárast kvôli rozmachu e-shopov. Novela kladie povinnosť viesť si dôkladné záznamy o transakciách, príjemcoch platieb a cezhraničných platbách, ktoré musia byť sprístupnené Finančnému riaditeľstvu, ktoré ich následne zašle do centrálneho európskeho systému o platbách. Týka sa to však len väčšieho množstva transakcií, len e-shopov s množstvom platieb vyšším ako 25 (za štvrťrok). Zároveň musí ísť o dodanie tovaru v rámci EÚ, inak povinnosť neplatí.


Dane sú veľmi špecifickou kategóriou, ktorá sa vyžaduje neustály monitoring. Ak sa touto aktivitou nestíhate zaoberať, zverte svoj podnik do rúk nášmu tímu odborníkov, ktorý sa dokáže postarať nielen o vaše dane. Stačí, keď sa na nás obrátite prostredníctvom kontaktného formulára.

O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.