Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Súdna mapa a zmeny pre podnikateľov, ktoré potrebujete poznať!

20. júla 2023

Od 1.júna vstúpila do platnosti nová Súdna mapa, ktorá zavádza niekoľko zmien a noviniek. Cieľom je síce zlepšiť efektivitu fungovania podnikateľského prostredia, no zatiaľ predstavuje zvýšenú byrokratickú záťaž pre podnikateľov vo väčších mestách ako Bratislava a Košice. Akým povinnostiam sa nevyhnete?

 

Čo je súdna mapa?

Súdna mapa bola schválená už 27.apríla 2022 so začiatkom platnosti niektorých zmien od 1.januára 2023 a ďalších od 1.júna 2023. Cieľom tejto novinky bolo špecializovať súdy a sudcov, od čoho si sľubuje nielen zrýchlenie súdnych konaní, ale aj kvalitu rozhodnutí. Dôsledkom toho vznikli aj nové povinnosti pre podnikateľov v Bratislave a Košiciach.

 

Zmena Okresného súdu na Mestský súd

Podľa novej súdnej mapy sa tak zmenili Okresné súdy v Bratislave a Košiciach na Mestské súdy. Mestským súdom boli pridelené špecifické právomoci a zamerania, pričom zároveň prebrali aj povinnosti dosiaľ prináležiace Okresným súdom. V praxi to teda znamená nasledovné:

  • Okresný súd Bratislava I-IV je premenovaný na Mestský súd Bratislava I-IV
  • Mestský súd Košice nahrádza Okresný súd Košice I

 

Zmena fakturačných údajov

Vzhľadom na zmenu názvu aj právomocí súdov sú tak podnikatelia povinní upraviť svoje fakturačné údaje. V tých má byť od 1.júna uvádzaný nový názov súdu, pod ktorý podnikateľský subjekt spadá. Údaje je potrebné upraviť:

  • na faktúrach a iných vystavených finančných dokladoch
  • na webe ši eshope
  • na pečiatkách
  • na formálnych tlačovinách a dokumentoch

 

Koho sa táto zmena týka?

Keďže ide o celoplošné zmeny, je dôležité podotknúť, že nové povinnosti platia pre všetky podnikateľské subjekty, nielen pre tie, ktoré boli založené po 1.júni. Podľa informácií Ministerstva spravodlivosti SR sa táto povinnosť dotýka viac ako 157-tisíc subjektov.

 

Týka sa to aj živnostníkov?

Keďže živnostníci nie sú zapísaní v obchodných registroch, priamo sa ich táto zmena nedotkne. Avšak v prípade, že spolupracujú s partnermi, ktorých sa táto zmena týka, je potrebné pristúpiť k úprave.

 

Čo ak na zmenu zabudnem?

Obchodný zákonník síce nestanovuje pokutu v tomto konkrétnom prípade, avšak zákon o obchodnom registri hovorí o možnosti uloženia pokuty štatutárovi (nie spoločnosti) vo výške až 3310 EUR v prípade nesplnenia povinností vyplývajúcich zo zákona. Vzhľadom na to, že ide o relatívne nenáročnú zmenu, odporúčame k tejto novinke zodpovedne pristúpiť všetkým podnikom.

 

Súdna mapa je prepracovaným súborom zmien, ktoré sa len čiastočne priamo dotýkajú samotných podnikov a podnikateľov. Jej cieľom v dlhodobom horizonte je zmenšiť byrokratickú záťaž a zefektívniť fungovanie úradov. Práve preto je dôležité, aby podnikatelia v Bratislave a Košiciach týmto zmenám venovali pozornosť a aktualizovali svoje údaje v čo najkratšom možnom čase.

 

O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.