Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Má umelá inteligencia miesto v účtovníctve?

25. septembra 2023

Umelá inteligencia zažila v tomto roku skutočný boom. V rôznych podobách sa zaradila do našich životov, či už na profesionálnej a pracovnej úrovni, alebo na súkromnej či dokonca voľnočasovej. Ako však môže umelá inteligencia a s ňou súvisiaca automatizácia zmeniť alebo uľahčiť účtovníctvo?

 

Umelá inteligencia, ale aj automatizácia postupne čoraz viac zasahujú do nášho každodenného fungovania. Ako vplýva na účtovníctvo? 

Tieto dve inovácie sa neustále a dynamicky vyvíjajú. Avšak už v tomto štádiu sa aj samotní účtovníci snažia vzdelávať a tieto novinky postupne zapájať do svojej práce. S príchodom umelej inteligencie a automatizácie sa zmenili najmä zaužívané postupy odovzdávania dokladov a archivovania dokladov. Mnoho klientov prechádza na digitálne riešenia, ktoré sú efektívnejšie a rýchlejšie. Samozrejme niektorí klienti ostávajú verní zabehnutým spôsobom. 

 

Dokáže umelá inteligencia úplne nahradiť manuálne procesovanie? 

Momentálne je stále nevyhnutné doklady po digitalizácii skontrolovať. Môže sa totiž stať, že sa niektoré z dôležitých údajov nenahrajú správne alebo sa stratia. Samozrejmosťou je aj následné správne zaúčtovanie, čo zatiaľ UI nedokáže. V tomto štádiu je AI skvelým automatom pri rutinných úkonoch ako práve spomínané nahrávanie dokladov. 

 

Čo je najväčšou výhodou UI v účtovníctve?

Aj napriek spomínanej nedokonalosti, je to práve automatizácia, čiže výrazné zrýchlenie všetkých procesov. Celé sa to odohráva v online priestore, nepotrebujete mať doklady fyzicky pri sebe, dokáže rýchlejšie vyhľadávať a teda aj napríklad rýchlejšie riešiť prípadné otázky a problémy. 

 

Ako vyzerá proces zapojenia umelej inteligencie a automatizácie do práce účtovníka? 

V prvom rade bolo potrebné naučiť sa pracovať s novými softvérmi či už aplikáciami, zistiť ako jednotlivé programy fungujú a zoznámiť sa s ich možnosťami a funkcionalitami. Práve v pochopení fungovania softvérov totiž tkvie tajomstvo úspechu – rýchlosti a efektivity. Program samozrejme musí byť jednoduchý nielen pre účtovníka, ale aj pre klienta. Existuje však množstvo nových softvérov a nájsť medzi nimi to, čo jednotlivému účtovníkovi vyhovuje nemusí byť najľahšie. Niektorí účtovníci sa uI vyhýbajú a do svojej práce ju ani neplánujú zaradiť, či už z vlastnej voľby, alebo kvôli klientele, ktorá automatizáciu nepotrebuje, nerieši alebo dokonca odmieta.  

 

V čom umelá inteligencia nedokáže nahradiť účtovníka?

Žiaden softvér alebo aplikácia nedokáže zatiaľ účtovať. Zodpovednosť za správnosť všetkých údajov takisto nemôžeme zhodiť na nejaký program, stále je tým zodpovedným človek. Umelá inteligencia tiež napríklad nevie zhodnotiť, či je daný doklad daňovo uznateľným, či je možné zaradiť ho do nákladov/výnosov a podobne. 

 

Čo je zatiaľ najväčšou výzvou v práci účtovníka pri integrácii umelej inteligencie?

Najväčšia výzva sú programy samotné, v tesnom závese klient, od ktorého taktiež potrebujeme súčinnosť, keďže chceme automatizovať a teda vyhnúť sa napríklad dvojitej práci.

 

V akých situáciách musí účtovník riešiť problémy pri práci s UI?

Napríklad pri nahrávaní a vyťažovaní dokladu, ktoré nebolo správne. Program zaraďoval čísla dokladov úplne inam, ako sme to potrebovali. Toto je potrebné skontrolovať a manuálne prepísať tak, ako by to malo byť. V praxi to znamená, účtovník prechádza elektronické alebo fyzické doklady od klienta a kontroluje, či boli všetky údaje zatriedené tam, kde sú potrebné. Až potom môže prebehnúť samotné účtovanie, ktoré je v plnej kompetencii človeka. Najväčšou výhodou UI je zatiaľ šetrenie času pri manuálnom nahadzovaní údajov, avšak následná kontrola dokáže byť tiež niekedy zdĺhavá. To je ale aj otázkou praxe na strane účtovníka a vychytania múch zo strany softvérov.

 

Ktoré účtovnícke úlohy alebo procesy sú najvhodnejšie na automatizáciu?

Nahrávanie dokladov. Účtovník nemusí pracne prepisovať to, čo vidí na doklade. Do tohto procesu, ale vstupuje klient, od ktorého potrebujeme mať doklady v elektronickej forme. V prípade, ak nosí doklady v papierovej forme, tak to pre účtovníka v praxi znamená, že celý procews nahrávania musí absolvovať sám, čo prácu výrazne predlžuje.  

 

Má automatizácia a umelá inteligencia skutočne výrazný vplyv na efektivitu pri účtovaní?

Zatiaľ sa účtovníci aj klienti učia. Zrýchlenie celého procesu uvidíme až časom, keď pre účtovníka proces automatizácie bude plynulý a jednoduchý, ako to bolo pri fyzických dokladov. 

 

Má umelá inteligencia svoje miesto aj v Agentúre Clia?

CLIA sa snaží neustále inovovať a zlepšovať, preto sa sa automatizáciu a UI zaoberáme od jej počiatku. Miesto umelej inteligencie a automatizácie však zadefinujú samotní klienti. Jedna skupina nadšene prechádza k digitalizácii a automatizácii, pričom si uvedomuje potenciál UI aj do budúcnosti. Druhá, konzervatívnejšia časť preferuje zabehnuté procesy. U nás však majú svoje miesto obe skupiny a pre účtovníkov to predstavuje príjemnú diverzifikáciu. Určite je ideálne nájsť balans a skĺbiť inovácie a vylepšováky s overenými postupmi. 

 

O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.