Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Vláda SR navrhla konsolidačný balík – podnikatelia, držme si klobúky.

10. decembra 2023

Vláda SR schválila balík opatrení, ktoré majú ozdraviť verejné financie. No kto vlastne bude platiť za toto ozdravovanie? Podľa mňa to budú tí, ktorí tvoria v štáte hodnoty – podnikatelia a živnostníci. Prečo si to myslím? Pozrime sa na niektoré z týchto opatrení:

Zmeny v II. pilieri

  • Čo sa mení? Ľudia sporiaci si na penziu v druhom dôchodkovom pilieri od 1.1.2024 si budú sporiť menej. Z 5,5 percenta už len 4 percentá z hrubej mzdy zamestnanca. Nižšia sadzba do druhého piliera znamená, že väčšia suma dôchodkových odvodov zostane v Sociálnej poisťovni.
  • Aký bude dopad? To znamená, že ľudia budú mať menšiu kontrolu nad svojimi úsporami a budú závislejší od štátu.

Zvyšovanie odvodov

  • Čo sa mení? Od roku 2024 sadzba poistného pre zamestnávateľov stúpne z 10 percent na 11 percent z hrubej mzdy zamestnanca a sadzba poistného pre samostatne zárobkovo činnú osobu a samoplatiteľa zo 14 percent na 15 percent z ich vymeriavacieho základu. Sadzba pre zamestnanca vo výške 4 percent z hrubej mzdy sa zachová.
  • Aký bude dopad? To znamená, že podnikatelia a živnostníci budú musieť platiť viac do Zdravotnej poisťovne, ktorá je známa svojou neefektívnosťou a dlhmi. Tieto zvýšené odvody budú mať negatívny vplyv na konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Zrážková daň z dividend

  • Čo sa mení? V prípade vyplatenia dividend, to znamená výplata podielu zo zisku spoločnosti, sa zrážková daň zvýši zo 7 percent na 10 percent.
  • Aký bude dopad? To znamená, že spoločníci, ktorí investovali do svojich firiem a ich spoločnosť dosiahla zisk, budú musieť odviesť štátu viac peňazí v prípade ak si budú chcieť zisk vyplatiť. Zvýšenie zrážkovej dane z dividend bude mať za následok snahu o obchádzanie zdaňovania príjmov.

Znovu zavedenie daňovej licencie

  • Čo sa mení? Pri obrate do 000 € bude daňová licencia 340 €, pri obrate od 50.000 do 250.000 € bude daňová licencia 960 €, pri obrate od 250.000 do 500.000 € bude daňová licencia 1920 € a pri obrate nad 500.000 € bude daňová licencia 3840 €. V praxi to znamená, že ak bude firma s obratom 40.000 € v strate a nebude mať platiť daň, tak zaplatí daňovú licenciu vo výške 340 €. V prípade, ak by takejto firme vychádzali dane 100 €, tak aj tak zaplatí daňovému úradu 340 €. Teda do výšky daňovej licencie.
  • Aký bude dopad? Toto opatrenie je v rozpore s princípom schopnosti platiť, keďže daňová licencia sa nevzťahuje na zisk, ale na obrat. Znovu zavedenie daňovej licencie bude mať za následok nižšiu rentabilitu a likviditu firiem, ktoré budú musieť platiť daň aj vtedy, keď sú v strate.

Zvýšenie súdnych poplatkov

  • Čo sa mení? Vláda tiež plánuje zvýšiť súdne poplatky za podanie žaloby, návrhu na začatie konkurzu, návrhu na výkon rozhodnutia a ďalšie úkony. Napríklad, podanie žaloby na ochranu osobnosti sa zvýši z 33 € na 66 €, podanie návrhu na začatie konkurzu sa zvýši z 1 650 € na 3 300 € a podanie návrhu na výkon rozhodnutia sa zvýši z 16,50 € na 33 €.
  • Aký bude dopad? Toto opatrenie je v rozpore s princípom prístupnosti k spravodlivosti, keďže zvýšené súdne poplatky budú prekážkou pre mnohých občanov a podnikateľov, ktorí budú chcieť uplatniť svoje práva pred súdom. Zvýšenie súdnych poplatkov bude mať za následok nižšiu dôveru v právny štát a nižšiu ochranu právneho poriadku.

Toto sú len niektoré z opatrení, ktoré vláda schválila a ktoré sa dotknú podnikateľov a živnostníkov. Podľa mňa to svedčí o tom, že vláda nemá rešpekt k tým, ktorí tvoria v štáte hodnoty a zabezpečujú zamestnanosť a rast. Vláda si myslí, že peniaze sa dajú ľahko zobrať  od tých, ktorí pracujú a podnikajú, a použiť na financovanie svojich plánov a projektov. Vláda si myslí, že štát je lepší hospodár ako súkromný sektor. Vláda si myslí, že podnikatelia a živnostníci sú len zdrojom príjmov pre štát, a nie partnermi pre rozvoj krajiny.

Podnikatelia a živnostníci, držme si klobúky, ideme z kopca a bude to riadna jazda.

O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.