Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Aktuality zo sveta podnikateľov

20. októbra 2022

Svet podnikateľov je veľmi dynamický a každá firma s nim musí držať krok. Rok 2022 už zažil niekoľko noviniek z rôznych oblastí podnikania, no nasledujúce mesiace sa budú niesť v podobnom duchu. Do konca roka nás čaká ešte niekoľko zmien, o ktorých by ste mali vedieť.

 

Zmeny v zákonníku práce od 1.augusta

V Zákonníku práce nastali novelizácie, ktoré zlaďujú európske smernice so slovenskou legislatívou. Týkajú sa:

 • smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii,
 • smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami a zavedené sú od 1. augusta.

V praxi sa konkrétne dotýkajú najmä pracovných zmlúv:

 • obsahovať majú len nevyhnutné identifikačné údaje zamestnávateľa (sídlo, názov) a zamestnanca (meno, dátum narodenia, trvalý pobyt)
 • popisujú náplň práce
 • vymedzujú výkon práce (dotýka sa to aj možnosti pracovných ciest, domácej práce a pod.)
 • definujú nástup do práce a mzdové podmienky
 • povinnosť písomného informovania zamestnanca pri výkone práce mimo SR
 • upresnenie a úprava inštitútu otcovskej dovolenky (v platnosti od 1.10. – viac info nižšie)
 • ustanovenie elektronickej komunikácie medzi zamestnávateľom a zamestnancom
 • právo požiadať o zmenu formy práce (napríklad z doby určitej na neurčitú)
 • informačná povinnosť a transparentnosť informácií o práci a pracovných podmienkach

 

Zmeny v stravnom od 1.9.

Sumy v stravnom sa už raz tento rok menili. Prešli však len 4 mesiace a dočkali sme sa ďalšej zmeny. Od 1. septembra boli zavedené nové sumy stravného, ktoré reagujú na zmeny cien indexu v reštauráciách. Prečo však nastala táto zmena druhýkrát v roku? Prvé zvýšenie stravného nadväzovalo na index z decembra minulého roku, avšak nárast indexu oproti tomuto obdobiu v apríli 2022 dosiahol hodnotu 105,7%, kvôli čomu bolo možné stravné opäť upraviť.

Každý pracovník, ktorý vykonáva prácu v rámci jednej zmeny dlhšiu ako 4 hodiny, má tak po novom nárok na stravovaciu poukážku v hodnote aspoň 75% zo stravného pri pracovnej ceste v 1. časovom pásme, čo od 1.9. predstavuje 4,80€. Zamestnanci, ktorí si zvolili finančný príspevok na stravné majú nárok na 55% z ceny stravovacej poukážky, čo je 2,64€, alebo 55% z hodnoty stravného pri pracovnej ceste v 1.časovom pásme, čo zároveň predstavuje maximum – 3,52€.

 • minimálna hodnota stravovacej poukážky – 4,80€ (75% z hodnoty príspevku v 1.časovom pásme)
 • minimálna hodnota príspevku na stravné – 2,64€ (55% z hodnoty stravovacej poukážky)
 • maximálna hodnota príspevku na stravní – 3,52€ (55% z hodnoty stravného pri pracovnej ceste v 1.časovom pásme

Pri pracovných cestách sa náhrady na stravné takisto zvýšili, pričom zostal zachovaný systém časových pásiem:
1.pásmo: 5-12 hodín – 6,40€
2.pásmo: 12-18 hodín – 9,60€
3.pásmo: nad 18 hodín – 14,50

 

Zmeny v cenách za km od 1.9.

Na zmeny v cenách stravného nadväzuje aj výška náhrad za odjazdené kilometre na účely pracovných ciest. Podobne ako pri stravnom, aj sledovaný index cien pohonných hmôt dosiahol nárast až o 106,4%, čo splnilo podmienku na opätovné zvýšenie náhrad.

Od rovnakého dátumu bola zvýšená suma za základnú náhradu za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách. Platia tieto sumy:

 • jednostopové vozidlá a trojkolky – 0,063€ za kilometer
 • osobné vozidlá – 0,227€ za kilometer

 

Zmeny pri otcovských príspevkoch od 1.10.

Novinky sa dočkali aj otcovia, ktorí si od októbra môžu vybrať počas prvých 6 týždňov po narodení dieťaťa otcovskú dovolenku v dĺžke 14 dní. Ide o cielené zlepšenie a zosúladenie rodinného života a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom v rannom veku, ktoré nadväzuje na Európsku smernicu. Pre zamestnávateľa sa však v tomto prípade toho veľa nemení, keďže túto otcovskú dovolenku nebude hradiť priamo on, ale Sociálna poisťovňa.

Zmena nastáva aj v tom, ako si otcovia nárok na materské môžu rozdeliť. Slovenské zákony vymedzujú otcovi 28. týždňov, počas ktorých má otec nárok na materské, po novom si otec tento blok môže ľubovoľne rozdeliť podľa svojho uváženia. Po narodení dieťaťa môže otec teda požiadať o 2 týždne materského, a o zvyšných 26 týždňov požiada neskôr.

Pri viacerých deťoch má otec nárok až na 31 týždňov a pokiaľ ide o osamelého otca s jedným dieťaťom, obdobie predstavuje 31 týždňov.

Pre zamestnávateľa to síce z hľadiska náhrad nepredstavuje výraznú zmenu, no rátať musí minimálne s absenciou svojho zamestnanca, v prvých 6 týždňoch po narodení dieťaťa. Otcovská dovolenka predstavuje síce platené voľno, no nie je povinná.

Tieto novinky, ktoré zasahujú a menia svet podnikania v každom odvetví, je len zlomok toho, čo sa stihne zomlieť počas celého roka. Niekedy je popri hlavnom predmete podnikania viac ako náročné držať krok a sledovať všetky zmeny. Práve preto je skvelým riešením spolupráca s odborníkmi, ktorí túto stránku podnikania zvládnu za vás. V Agentúre Clia pracujeme s rôzne veľkými podnikmi a radi cenovú ponuku na mieru pripravíme aj vám! Obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktného formulára.

O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.