Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Porušila Sociálna poisťovňa Nariadenie GDPR?

19. mája 2023

V Európskej únii od roku 2018 platí Nariadenie GDPR, ktoré je povinný dodržiavať v zásade každý, kto spracováva osobné údaje. Príkladom správneho dodržiavania tohto nariadenia by mali byť globálne podniky, no najmä štátne inštitúcie. Vysporiadala sa správne Sociálna poisťovňa s Nariadením GDPR pri zasielaní oznámení o výške rodičovského príspevku?

Nariadenie GDPR

V roku 2018 bolo v celej Európskej únii zavedené sprísnené Nariadenie GDPR, ktoré všetkým podnikom a podnikateľom prichádzajúcim do styku s akýmikoľvek osobným údajmi predpisuje, ako je potrebné s nimi zaobchádzať a chrániť ich. Toto nariadenie okrem iného stanovuje pravidlá pre marketingovú komunikáciu, cookies, newslettre, ale aj pracovné zmluvy a rôzne interné dokumenty. Týka sa každého podniku, bez ohľadu na to, či pochádza zo súkromného sektora alebo štátneho, na veľkosti firmy alebo predmet podnikania. Dodržiavať ho musíme jednoducho všetci. Pochybenie, ktoré nastalo na strane štátnej Sociálnej posiťovne tak otvára priestor na nedôveru v štát a jeho inštitúcie.

 

Sociálna poisťovňa a prístup k osobným údajom

Sociálna poisťovňa poskytuje sociálne poistenie na Slovensku, ktoré zahŕňa nemocenské, dôchodkové, úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, no zároveň poskytuje aj služby sporenia. Do kontaktu prichádza so skutočne pestrou a obsiahlou databázou údajov a informácií, keďže jej aktivity sa dotýkajú nielen zamestnancov a ich zamestnávateľov, ale aj samotných podnikateľov, ktorí jej odvádzajú odvody. Sociálna poisťovňa na základe týchto odvodov následne odvádza poistencom dôchodky, materské či rôzne typy sociálnych prípevkov.

Od januára tohto roka môžu pracujúcce deti prispievať svojim rodičom k dôchodku. Výška príspevku je vypočítaná na základe ich príjmov v zamestnaní, prípadne z podnikania.

 

Porušenie GDPR

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch rozposiela svojim klientom informácie o príspevku, ktorý im prináleží na základe príjmov ich detí. Na tejto informácií samozrejme nie je nič zlé, avšak okrem tohto údaja je súčasťou komunikácie kompletná výška zárobkov ich detí.

Aj napriek tomu, že ide o rodinný vzťah rodičov a detí, neexistuje dôvod, prečo by mala Sociálna poisťovňa komunikovať podrobné informácie o zamestnaní, zárobkoch a vymeriavacích základoch. Jediná informácia, ktorú bolo potrebné klientom odkomunikovať bola suma, ktorá im bude vyplatená.

Ekonomická situácia jednotlivcov je citlivou informáciou, ktorá by nemala byť nijakým spôsobom zverejnené a jedine jednotlivec sám môže rozhodovať o tom, či so svojimi rodičmi bude kompletné informácie zdieľať alebo nie. Peniaze a majetok sú predsa citlivé témy, bez ohľadu na povahu rodinných vzťahov. Je teda otázne, či Sociálna poisťovňa týmto krokom nespôsobila nepríjemné situácie, ktoré môžu vyústiť až do rodinných problémov.

 

Ako ďalej?

Dodržiavanie prísnej ochrany osobných údajov očakávame v prvom rade od štátnych podnikov, ktoré by mali stáť za svojimi občanmi. Takáto situácia predstavuje pochybenie na strane Sociálnej poisťovne, z ktorého je potrebné vziať si ponaučenie do budúcnosti. Únik týchto údajov už síce nezvrátime, avšak znalosť vlastných práv je dôležitá aj v tomto prípade.

 

O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.