Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Novinky pre podnikateľov v roku 2024: sumy, poplatky a zmeny.

25. januára 2024

Rok 2024 prinesie pre podnikateľov v Slovenskej republike množstvo zmien v oblasti daní, odvodov, poplatkov a legislatívy.

 

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov 

Od 1. apríla 2024 sa zvýšia súdne a správne poplatky pre podnikateľov, ktoré sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka schváleného Národnou radou SR 19. decembra 2023. Cieľom tejto zmeny je valorizácia sadzieb poplatkov, ktorých výška bola dlhé roky nemenná. Novo upravené sumy by tak mali reflektovať na infláciu.

Zvýšenie sa dotkne napríklad poplatku za podanie žaloby alebo návrhu na začatie konania, ktorý sa zvýši zo 6 % na 8 % z hodnoty konania, alebo predmetu sporu, pričom minimálna výška poplatku bude 25 eur a maximálna 25 000 eur (v obchodných veciach 50 000 eur). V prípade, ak predmet konania nemožno oceniť, poplatok sa zvýši z 99,50 eur na 140 eur. Zmení sa aj zvýhodnený poplatok za elektronické podanie, ktorý sa zníži z 50 % na 40 % zo sadzby poplatku, pričom maximálne zníženie bude 50 eur.

 

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024 

V priebehu mesiaca január 2024 musia podnikatelia, resp. ich účtovníci stihnúť odoslať posledné výkazy, resp. dokumenty za rok 2023, medzi ktoré patria najmä:

– daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz za 4. štvrťrok 2023, resp. december 2023 a úhrada dane (do 25.01.2024),

– súhrnný výkaz za 4. štvrťrok 2023, resp. december 2023 (do 25.01.2024),

– daňové priznanie za transakcie uskutočnené v režime One Stop Shop (OSS) a úhrada dane za 4. štvrťrok 2023 (do 31.01.2024),

– prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2023  (do 31.01.2024),

– mesačný výkaz do zdravotnej a Sociálnej poisťovne za december 2023 (lehota je v závislosti od výplatného termínu),

– oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou za december 2023 (do 15.01.2024).

 

Okrem týchto bežných povinností čakajú podnikateľov a účtovníkov v mesiaci január každoročné povinnosti súvisiace s ukončením roka, ako napríklad:

– priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2024 (do 31.01.2024),

– daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023 (do 31.01.2024),

– úhrada preddavkov na daň z príjmov právnických a fyzických osôb vo výške určenej posledným podaným daňovým priznaním (za rok 2022), a to až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 (do 31.03.2024),

– úhrada preddavkov na daň z motorových vozidiel, a to vo výške, ktorá bola vypočítaná na základe daňového priznania za rok 2023 (do 31.01.2024).

 

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024 

Konsolidačný balíček, ktorý má za cieľ ozdraviť štátny rozpočet, prináša od 1. januára 2024 viaceré zmeny v oblasti daní, odvodov a poplatkov. Medzi najvýznamnejšie patria:

– zavedenie daňových licencií pre právnické osoby, ktoré budú musieť platiť minimálnu daň vo výške 480 eur, 960 eur alebo 1920 eur v závislosti od výšky ich obratu, ak nevykážu daňový základ alebo majú stratu,

– zvýšenie dane z dividend zo 7 % na 10 %

– Zvýšili sa odvody do zdravotnej poisťovne o 1 percento pre zamestnávateľov a SZČO = viac peňazí dostanú poisťovne a znížilo sa o 0,5 percenta odvod do 2 piliera z odvodov čo idú do sociálnej poisťovni.

Viac k tejto téme sme písali Vláda SR navrhla konsolidačný balík – podnikatelia, držme si klobúky. – Agentúra CLIA

Je treba pripomenúť že v tomto roku nás čaká množstvo zmien ktoré budú mať vplyv na podnikanie a podnikateľov. Je  preto dôležité sa na to pripraviť. Mať spoľahlivého partnera v oblastí účtovníctva ktorý Vás aj týmito zmenami prevedie a pripraví Vašu firmu. Predpokladáme aj zvýšené kontroly a pokuty je dôležité sledovať zmeny a mať všetky náležitosti v poriadku.

O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.